SPOLEČNOST

V sekci Společnost nahlédnete na problematiku popírání romské genocidy ve vztahu k demokratické společnosti. Dozvíte se, co to je nenávistná mluva (hate speech), jak se projevuje a jak byla použita v kontextu popírání.

V rubrice Chci vědět více naleznete přehledný seznam dostupné literatury, internetových zdrojů a dalších materiálů k dalšímu studiu.


MOTTO

"Pokud se svět nezmění, pokud svět neotevře svá okna a dveře, pokud nevytvoří mír – opravdový mír – tak aby moje pravnoučata mohla v tomto světě žít, tak nemohu vysvětlit, proč jsem přežila Auschwitz."

Ceija Stojka, spisovatelka a umělkyně, přeživší holocaustu