O PROJEKTU

Webová stránka nepopirej.cz je zaměřena na osvětu a zvýšení informovanosti o problematice popírání romského holocaustu v České republice.

Web je přehledně rozdělen do čtyř tematických sekcí:

Historie - vysvětlující základní informace o romském holocaustu a mapující jeho popírání od poválečného období do současnosti;
Společnost – věnující se dopadu popírání na současnou společnost;
Právo – uvádějící odpovědi na základní právní otázky k tématu popírání holocaustu;
Paměť – obsahující krátký film s výpovědí přeživšího tábory v Letech u Písku a Auschwitz a metodický list pro vzdělávací účely. 

Každá sekce obsahuje podsekci Chci vědět více, kde čtenáři a čtenářky naleznou vybrané zdroje k dalšímu studiu.

Hlavním cílem webu je sdružování kvalitních informací, osvěta a vzdělávání v tématech spojených s romským holocaustem, které povedou k veřejné diskuzi a argumentaci proti popíračským výrokům. 


Web vznikl péčí organizace In IUSTITIA, o.p.s., která byla založena v roce 2009. Jako první svého druhu v ČR se komplexně zabývá problematikou násilí z nenávisti. Poskytuje právní pomoc – informace, poradenství i zastupování - konkrétním osobám vystaveným násilí z nenávisti s cílem zlepšení jejich přístupu ke spravedlnosti. Je též poskytovatelem sociálních služeb.

Zaměřuje se na ochranu komunit ohrožených projevy nenávisti. Usiluje o zlepšení praxe orgánů činných v trestním řízení v případech násilí z nenávisti, zejména při odhalování a vyšetřování této specifické trestné činnosti.

In IUSTITIA se dále věnuje vzdělávání odborné i široké veřejnosti a posilování prodemokratických postojů.

Kooperuje s českými a zahraničními nevládními organizacemi. Společně působí proti rasismu a xenofobii v ČR a v Evropě. In IUSTITIA spolupracuje s médii na partnerské bázi a násilí z nenávisti zviditelňuje jako celospolečenský problém.

Více informací naleznete na webové stránce www.in-ius.cz.

Webová stránka byla vytvořena v rámci dvou projektů: Nepopirej.cz, financovaného Nadačním fondem obětem holocaustu, a Through Information against Holocaust Denial, financovaného Velvyslanectvím USA v Praze.