O AUTORECH A AUTORKÁCH

Martina Houžvová, advokátka 

V advokacii působí od roku 2010. Spolupracuje mimo jiné s neziskovými organizacemi. Specializuje se na trestní právo, zejména pak problematiku hate crime.


Šárka Kadlecová , koordinátorka vzdělávání, lektorka

Vystudovala obor společenské vědy a anglický jazyk a literatura. V In IUSTITIA se věnuje tématům multikulturní výchovy se zaměřením na podporu role aktivního svědka. Absolvovala tematicky zaměřené stáže v Minnesotě, v Izraeli a Rakousku.


Michal Schuster, historik

Od roku 2005 pracuje jako historik a kurátor v Muzeu romské kultury v Brně. Specializuje se na dějiny Romů na území bývalého Československa,
v této oblasti též publikuje a přednáší pro odbornou i laickou veřejnost v České republice i v zahraničí.


Petr Suchánek, právník a publicista

Dlouhodobě se věnuje tématu ochrany lidských práv. Jako právník na brněnské pobočce In IUSTITIA se zabývá právním poradenstvím pro oběti trestných činů a lektorstvím kurzů o násilí z nenávisti.


Jan Turek, filmový a televizní režisér, kameraman, střihač a producent

S In IUSTITIA spolupracuje dlouhodobě na vytváření krátkých filmů pro vzdělávací účely. 


Václav Walach, politolog

Dlouhodobě se věnuje otázkám bezpečnostní teorie a praxe, kriminality a její kontroly a postavení marginalizovaných skupin ve společnosti. Vedle organizace In IUSTITIA působí na Západočeské univerzitě v Plzni jako vědecký, výzkumný a vývojový pracovník. Je členem České kriminologické společnosti.