paměť

Sekce Paměť především obsahuje krátký film, který zpracovává výpověď Arnošta Vintera, přeživšího z táborů v Letech u Písku a Auschwitz. Na stránce Vzdělávání naleznete metodický list vztahující se k filmu, který je učen pro výuku na druhém stupni základních škol či na středních školách. 

 V rubrice Chci vědět více naleznete přehledný seznam dostupné literatury, internetových zdrojů a dalších materiálů k dalšímu studiu.


MOTTO

"Bez paměti není kultury. Bez paměti by neexistovala civilizace, společnost ani budoucnost."

Elie Wiesel, spisovatel, přeživší holocaustu