CHCI VĚDĚT VÍC - ZDROJE, ODKAZY, INFORMACE

Balouh, Pavel a Strobach, Vít: Dějiny přítomnosti: Za národ a zisk. Nový prostor (424)
http://www.novyprostor.cz/clanky/424/za-narod-a-zisk.html

Calvert, Clay: Hate Speech and Its Harms: A Communication Theory Perspective. Journal of Communication 1997/47 (1), str. 4-19

Cortese, Anthony: Opposing Hate Speech. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2006.

Delgado, Richard a Stefancic, Jean: Understanding Words That Wound. Boulder, CO, US: Westview Press, 2004.

The Situation of the Roma in the Czech Republic, 1998. Český rozhlas, 2000.
http://romove.radio.cz/en/clanek/18614

Lety u Písku: The Politics behind the 'concentration camp' pig farm. Český rozhlas, 2005.
http://romove.radio.cz/en/clanek/20619/limit

Discrimination in the EU in 2015. Equinet, 2015.
http://www.equineteurope.org/Discrimination-in-the-EU-in-2015

Usnesení Evropského parlamentu o situaci Romů v Evropské unii (2005)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0151+0+DOC+XML+V0//CS

Fafejta, Martin: „Cikáni“ – rasa, nebo způsob života? Sociální studia 10/2007 (4): 93–111.

Hall, Nathan: Hate Crime. Second Edition. London and New York: Routledge, 2013.

Huttenbach, Henry R.: The Romani porajmos: The nazi genocide of Europe’s gypsies. Journal of Nationalism and Ethnicity 19/1991 (3): 373-394.

Šéfka Národní strany: Bráním Čechům, co je české. iDnes.cz, 2006
http://zpravy.idnes.cz/sefka-narodni-strany-branim-cechum-co-je-ceske-fop-/domaci.aspx?c=A060117_103404_domaci_nel

Iganski, Paul: Hate Crime and the City. Bristol: The Policy Press, 2008.

Lewy, Guenter: The Nazi Persecution of the Gypsies. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Tuláci nemají mít pomínky. lidovky.cz, 2006.
http://www.lidovky.cz/tulaci-nemaji-mit-pomniky-0y9-/zpravy-domov.aspx?c=A060113_114115_ln_rozhovory_hlm

Mason, Gail: The Symbolic Purpose of Hate Crime Law: Ideal Victims and Emotion. Theoretical Criminology 18/2014 (1): 75-92.

Perry, Barbara: In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes. New York and London: Routledge, 2001.