chci vědět víc - ZDROJE, ODKAZY, INFORMACE

Internetové zdroje

Příběhy obětí romské genocidy, Památník holocaustu v USA – v angličtině
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219

Katalog knihovny Muzea romské kultury
http://knihovna.rommuz.cz/katalog/

Informace týkající se romské kultury – o literatuře, filmu, hudbě, divadle a výtvarném umění – Romea, o. p. s.
http://www.romea.cz/cz/kultura

Krátký film o přeživších porajmos – portál Moderní dějiny
http://www.modernidejiny.cz/clanek/film-unikli-jiste-smrti-prezili-porajmos/

Stránka rozhlasového pořadu O Roma vakeren – Český rozhlas Radiožurnál
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/porady/_porad/114

Příběhy pamětníků a pamětnic – Paměť národa
http://www.pametnaroda.cz/category/detail/id/32

Databáze příběhů přeživších holocaustu – University of Southern California Shoah Foundation, USA – v angličtině
http://sfi.usc.edu/Knihy

LACKOVÁ, Elena a HÜBSCHMANNOVÁ, Milena, ed. 1997. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Překlad Milena Hübschmannová. Vyd. 1. Praha: Triáda. 

STOJKA, Ceija. Žijeme ve skrytu. Praha: Argo, 2008.Vzdělávací materiály
 

Informace k vzdělávání v tématech romské kultury – Lektorský úsek Muzea romské kultury, Brno
http://www.rommuz.cz/kategorie/lektorsky-usek/

Informace ke vzdělávání v tématech holocaustu – Památník Terezín
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani 

Vzdělávací materiály k výuce o holocaustu – sekce Vzdělávání projektu Holocaust.cz
http://www.holocaust.cz/vzdelavani/

Vzdělávací materiály k výuce o holocaustu – památník Yad Vashem, Izrael – v angličtině
http://www.yadvashem.org/yv/en/education/educational_materials/index.asp

Materiály pro multikulturní výchovu – In IUSTITIA, Praha
http://www.in-ius.cz/dwn/ja-a-oni-jsme-my/ja-a-oni-jsme-my-mkv.pdf

Video a metodický list ze série Buď aktivní zaměřené na příběhy aktivních svědků, pamětníků druhé světové války – In IUSTITIA, Praha
https://www.youtube.com/watch?v=Psi0RwU2Cj8
http://www.in-ius.cz/dwn/1-2-metod-list/1.2-metodicky-list.pdf

Lekce zpracovávající téma romského holocaustu – Portál RVP.cz
http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/2839/ROMSKY-HOLOCAUST.html/

Materiály k výuce o holocaustu a příběhu Anny Frankové – Muzeum Anny Frankové, Nizozemí – v angličtině
http://www.annefrank.org/en/Education/Teachers-portal/

Materiály k výuce o holocaustu – Památník Auschwitz, Polsko – v angličtině
http://auschwitz.org/en/education/resources-for-teachers/