HISTORIE

V sekci Historie se dočtete, co byl romský holocaust v dějinných souvislostech a jaký byl postoj majoritní veřejnosti k této problematice v České republice i v Evropě. Texty se dotýkají i vnímání romského holocaustu samotnými Romy.

V rubrice Chci vědět více naleznete přehledný seznam dostupné literatury, internetových zdrojů a dalších materiálů k dalšímu studiu.


MOTTO

"Tak nás hned sebrali a ostříhali nás dohola. A byl tam ředitel, druhej den nás nechal nastoupit a řekl nám: Brána se před váma otevřela, brána se za váma zavřela a odtud nemáte žádnej návrat… "

Božena Růžičková o svém uvěznění v tzv. cikánském táboře v Letech u Písku